ورناصری | نازک کاری ساختمان ۲۲ واحدی

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: ورناصری
  • پروژه: نازک کاری ساختمان ۲۲ واحدی
  • سال شروع: ۱۳۸۹
  • سال پایان : ۱۳۹۱
  • متراژ : ۴۸۰۰ متر
  • آدرس: خانه اصفهان، خیابان گلخانه، جنب بانک شهر
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment