مهندس حمید رضایی | ساختمان تجاری اداری کورش

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: مهندس حمید رضایی
  • پروژه:  ساختمان تجاری اداری کورش
  • سال شروع: ۱۳۹۱
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: رزمندگان اول سپاه
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment