مهدی زارع | اجرای پروژه ساختمانی ۲ سقف در حد سفت کاری رستوران برادران حاتم

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: مهدی زارع
  • پروژه:  اجرای پروژه ساختمانی ۲ سقف در حد سفت کاری رستوران برادران حاتم
  • سال شروع: ۱۳۹۲
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان رزمندگان
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment