مهدی بدیحی | اجرای پروژه ساختمانی ۶ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: مهدی بدیحی
  • پروژه:  اجرای پروژه ساختمانی ۶ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۲
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: پنج آذر کوی بیست متری بهار
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment