محمد امین شجره | پروژه ساختمانی ۸ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما:  محمد امین شجره
  • پروژه:  پروژه ساختمانی ۸ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۴
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان رزمندگان
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment