مجتمع ۲۲ واحدی ورناصری

اطلاعات پروژه
  • کارفرما:  آقای ورناصری
  • پروژه:  مجتمع مسکونی
  • سال شروع: ۱۳۸۸
  • متراژ :  ۴۸۰۰ مترمربع
  • آدرس: خانه اصفهان خیابان گلخانه
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment