مجتمع مسکونی رادمان

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: محمد امین شجره طوبی
  • پروژه:  مجتمع مسکونی رادمان
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • متراژ :  ۱۹۰۰ متر مربع
  • آدرس: خیابان رزمندگان
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment