مجتمع مسکونی دلسا

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: آقای دارابی
  • پروژه:  مسکونی دلسا
  • سال شروع: ۱۳۸۸
  • متراژ :   ۱۲۰۰متر مربع
  • آدرس: اصفهان خیابان رزمندگان کوی معلم
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment