مجتمع مسکونی دباغی

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: دباغی
  • پروژه:  مجتمع مسکونی
  • سال شروع: ۱۳۹۶
  • متراژ :   ۱۸۵۰مترمربع
  • آدرس: چهارباغ بالا کوچه باغ زرشک
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment