مجتمع مسکونی دانیال

اطلاعات پروژه
  • کارفرما:  محمد امین شجره طوبی
  • پروژه:  مسکونی
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • متراژ :   ۱۹۰۰متر
  • آدرس: اصفهان ابتدای رزمندگان
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment