مجتمع مسکونی چهارباغ

اطلاعات پروژه
  • کارفرما:
  • پروژه: 
  • سال شروع:
  • متراژ : 
  • آدرس:
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment