مجتمع مسکونی آبان

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: صدری
  • پروژه:   مجتمع مسکونی آبان
  • سال شروع:۱۳۹۱
  • متراژ :  ۱۲۰۰ متر مربع
  • آدرس:اصفهان خیابان جابر انصاری
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment