مجتمع مسکونی آبان

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: آقای صدری
  • پروژه:  مجتمع مسکونی آبان
  • سال شروع: ۱۳۸۹
  • متراژ :   ۱۲۰۰متر
  • آدرس: خیابان جابر انصاری
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment