مجتمع تجاری اداری مهزیار

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: حاتمی
  • پروژه:  مجتمع مهزیار
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • متراژ :  ۱۲۳۰ متر
  • آدرس: خانه اصفهان چهار راه نیرو هوایی
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment