علی رضا پور سعید | سفت کاری پروزه ساختمانی ۶ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: علی رضا پور سعید
  • پروژه:  سفت کاری پروزه ساختمانی ۶ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان رزمندگان، کوچه معلم
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment