صدری | مجتمع آبان

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: صدری
  • پروژه:  مجتمع آبان
  • سال شروع: ۱۳۹۶
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: کوچه پارک بن بست مهر
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment