سکینه رضایی | سفت کاری ساختمان ۲ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: سکینه رضایی
  • پروژه:   سفت کاری ساختمان ۲ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان رزمندگان خیابان سپاه
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment