جمشید پور پشنگ | پروژه ۱۲ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری ۸سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: جمشید پور پشنگ
  • پروژه:  پروژه ۱۲ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری ۸سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۴
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان رزمندگان، نرسیده به اصفهان ویلا
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment