جلال مشکاتی | اجرای پروژه ۵ سقفه

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: جلال مشکاتی
  • پروژه:  اجرای پروژه ۵ سقفه
  • سال شروع: ۱۳۹۱
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان فردوسی، بن بست لاله
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment