احمد امیری | ساختمان ۷ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: احمد امیری
  • پروژه:  ساختمان ۷ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خانه اصفهان، خیابان گلخانه، کوی فروردین
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment