آقای قبه | اجرای پروزه ساختمانی ۴ سقف

اطلاعات پروژه
  • کارفرما: آقای قبه
  • پروژه:  اجرای پروزه ساختمانی ۴ سقف
  • سال شروع: ۱۳۹۳
  • سال پایان : 
  • متراژ :   متر
  • آدرس: خیابان بزرگمهر، کوچه شماره ۵۳
نکات حائز اهمیت | وجه تمایز
نتایج (آمار و ارقام)
پلن و سفت کاری
0%
نما و اسکلت
0%
نازک کاری
0%
زیبا سازی
0%

Leave a comment