پروژه شب بو

کارفرما:           آقای محمد امین شجره طوبی
پروژه:             مجتمع مسکونی شب بو

سال شروع:   1398

متراژ :           2425 متر مربع
آدرس:          خیابان سپاه کوچه 13

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 80%
زیبا سازی 0%