پروژه رویال 3

کارفرما:           آقای جمشید پورپشنگ
پروژه:             مجتمع مسکونی رویال 3

سال شروع:   1397

متراژ :             1383 متر مربع
آدرس:          خانه اصفهان خیابان کاج

نتایج (آمار و ارقام)

پلن و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%