مجتمع مسکونی متین

  • کارفرما:           آقای پورسعید
  • پروژه:             مجتمع مسکونی
  • سال شروع:    ۱۳۹۳ 
  • متراژ :             ۱۱۰۰ متر مربع
  • آدرس:          خیابان رزمندگان، کوچه معلم

 

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%