مجتمع مسکونی رادمان

  • کارفرما:         محمد امین شجره طوبی
  • پروژه:            مجتمع مسکونی رادمان
  • سال شروع:   ۱۳۹۳
  • متراژ :           ۱۹۰۰ متر مربع
  • آدرس:           خیابان رزمندگان

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%