مجتمع تجاری اداری مهزیار

  • کارفرما:           حاتمی
  • پروژه:              مجتمع مهزیار
  • سال شروع:     ۱۳۹۳
  • متراژ :             ۱۲۳۰ متر
  • آدرس:            خانه اصفهان چهار راه نیرو هوایی

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%