مجتمع اداری رویال

  • کارفرما:         آقای پور پشنگ
  • پروژه:            مجتمع اداری
  • سال شروع:   ۱۳۹۲  
  • متراژ :            ۱۲۰۰  مترمربع
  • آدرس:          خیابان میرداماد

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%