رستوران فلورانس

  • کارفرما:             آقای قربانی
  • پروژه:              رستوران فلورانس
  • سال شروع:        1393
  • سال پایان :        1393
  • متراژ :           180متر مربع
  • آدرس:           خیابان رزمندگان ابتدای سپاه

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%