الهیه

کارفرما:            آقای حاتمی
پروژه:               مجتمع اداری

سال شروع:    1391
متراژ :              1200متر مربع
آدرس:             اصفهان خیابان رزمندگان ابتدای سپاه

نتایج (آمار و ارقام)

پلان و سفت کاری 100%
نما و اسکلت 100%
نازک کاری 100%
زیبا سازی 100%