نقشه برداری

نقشه برداری

یکی از اصول پایه علم مهندسی عمران˓ نقشه برداری می باشد. که می تون از آن به عنوان پایه و اساس عملیات ساختمانی نام برد. زیرا اگر توپوگرافی و برداشت دقیقی از زمین مورد احداث جهت عملیات عمرانی در دسترس نباشد˓ به هیچ عنوان نمی توان از مابقی مراحل اجرایی و عمرانی انتظار دقت داشت. بدین سبب که طراحی و مراحل انجام شده بابت عملیات موردنظر هرچقدر هم که به صورت حرفه ای و دقیق انجام شده باشد˓ در صورتی که با محل موردنظر مطابقت نداشته باشد˓ نمی توان انتظار داشت که پروژه شما بدون نقص انجام پذیرد. حتی بعد از طراحی دقیق نیز با توجه به علم نقشه برداری می توان کلیه جزییات را به صورت دقیق در محل پیاده نمود.
و بدین منظور شرکت مهندسی پارس سازه کیان مجهز به به روزترین ادوات نقشه برداری می باشد و با استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص˓ به سابقه ی اجرایی خویش در این زمینه افتخار می ورزد.