طراحی داخلی

طراحی داخلی …
طراحی داخلی فرآیندی جهت شکل بخشیدن به فضای داخلی از طریق دستکاری حجم های موجود – کف ˓ سقف و دیوارها – و یا حتی بدون دستکاری در حجم ها و صرفاﹰ جهت بهبود عملکرد فضاست. در یک جمله طراحی داخلی هنر و دانش درک رفتار انسان هاست جهت ایجاد فضاهای کاربردی با حداکثر بازدهی در داخل ساختمان هایی که معماران طراحی کرده اند .
شاید بتوان گفت طراحی داخلی کاربردی ترین هنری است که بشر به خود شناخته ˓ چرا که وظیفه ی طراح داخلی ˓ برخلاف نقاش ˓ خلق یک اثر هنری نیست که صرفاﹰ از منظر زیبایی شناسی قابل نقد باشد . همچنین برخلاف صنعت کار و یا حتی مخترع ˓ ساخت محصولی که فقط عملکرد و کارایی آن در نظر باشد .نیز نبوده ˓ بلکه دشوارتر و ظریف تر از آنهاست ˓ باید در عین حال که نقش هردو را ایفا می کند ˓ هیچکدام از آنها نیز نباشد .
دفتر فنی مهندسی پارس سازه بر این اصول تکیه دارد کهبا استفاده از عناصر و مؤلفه های مختلف معماری ˓ کارآمدترین فضای ممکن را به زیباترین و دلپذیرترین شکل ممکن بیافریند .