سوابق اجرایی

سوابق اجرایی دولتی

تصویرنام پروژهکارفرماسال اجراآدرس پروژهنمایش پروژه
سرویس بهداشتی پارک رسالتشهرداری منطقه 21381خیابان امام خمینی پارک رسالت
سفت کاری 19 واحد مسکونی انبوه سازیبنیا د مسکن1381روستای اشترجان
بلوک فرش خیابان طالقانیشهرداری فلاورجان1381اصفهان خیابان طالقانی
پل و جوی آب بتنی روستای زفرهبنیاد مسکن1382اصفهان روستای زفره فلاورجان
محوطه سازی بازار روز ولی عصرسازمان میادین1382اصفهان بازار روز ولی عصر
بازار روز همدانیانسازمان میادین1390اصفهان خیابان همدانیان
سرویس بهداشتی 24 عددیسازمان میادین1390اصفهان شهرک کارگاهی امیر کبیر
محوطه سازی اطراف استخر غدیرسازمان میادین1390اصفهان استخر غدیر
اجرای بازار روز حرم زینبیهسازمان میادین1390اصفهان زینبیه
محوطه سازی پل های استقلالسازمان عمران شهرداری1396اصفهان

سوابق اجرایی شخصی

تصویرنام پروژه
متراژ
نوع کاربری
کارفرما
سال اجرا
آدرس پروژه
نمایش پروژه
مجنمع صدر الدین
1800متر مربع
مسکونی
آقای صدرالدین .محمودی
1383
چهار باغ بالا
نمایش پروژه
رستوران پسران حاتم
1400متر مربع
تجاری
آقای زارع
1393
رزمندگان ابتدای سپاه
مجتمع رباط
700مترمربع
مسکونی
آقای طباطبایی
1388
خیابان رباط کوچه 46
مجتمع دلسا
1200مترمربع
مسکونی
آقای دارابی
1388
اصفهان خیابان جابر انصاری
نمایش پروژه
پروژه فرداد
200متر مربع
تجاری
آقای مهندس رضایی
1388
رزمندگان ابتدای سپاه
مجتمع ورناصری
4800متر مربع
مسکونیآقای ورناصری
1389
خانه اصفهان خیابان گلخانه
نمایش پروژه
پیتزا پدر بزرگ
110متر مربع
تجاری
آقای قربانی و شریک
1393
رزمندگان ابتدای سپاه
فروشگاه افرا
480متر مربع
تجاری
آقای زارع
1391
اصفهان خیابان زمندگان
مجتمع کوروش
1800متر مربع
اداری تجاری
آقای مهندس رضایی
1391
رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع الهیه
1200متر مربع
تجاری اداری
آقای حاتمی
1391
خیابان رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع تندیس
3800متر مربع
تجاری اداری
آقای بختیاری
1391
خانه اصفهان خیابان گلخانه
مجتمع آبان
1200مترمربع
مسکونیآقای صدری
1391
اصفهان خیابان جابر انصاری
مجتمع مشکات
1100مترمربع
مسکونیآقای مشکات
1391
خیابان فردوسی
مجتمع مارال
1400متر مربع
مسکونیآقای بدیحی
1392
اصفهان خیابان پنج آذر
نمایش پروژه
رستوران فلورانس
180متر مربع
تجاری
اقای قربانی
1393
رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع متین
1100متر مربع
مسکونی
آقای پورسعید
1393
خیابان رزمندگان کوی معلم
نمایش پروژه
مجتمع رادمان
1900متر مربع
مسکونی تجاری
آقای شجره طوبی
1393
اصفهان خیابان رزمندگان
نمایش پروژه
مجتمع رویال 1
1300متر مربع
تجاری اداری
آقای پورپشنگ
1393
اصفهان خیابان میر داماد
نمایش پروژه
مجتمع مهزیار
1230متر مربع
تجاری اداری
آقای حاتمی
1393
خانه اصفهان چهارراه نیروی هوایی
نمایش پروژه
مجتمع متین 2
1100متر مربع
مسکونی
آقای پورسعید
1393
خیابان رزمندگان کوی معلم
مجتمع امیری
2100مترمربع
مسکونی
آقای امیری
1393
خیابان گلخانه خیابان فروردین
مجتمع دباغی
1850متر مربع
مسکونی
آقای دباغی
1393
چهار باغ بالا کوچه باغ زرشک
نمایش پروژه
مجتمع دانیال1
1750مترمربع
مسکونی
آقای شجره طوبی
1393
اصفهان خیابان رزمندگان
نمایش پروژه
مرغ و ماهی شمال
650متر مربع
تجاری
خانم سکینه رضایی
1394
خیابان رزمندگان ابتدای سپاه
رویال 2
2800مترمربع
مسکونی تجاری
آقای پورپشنگ
1394
خیابان رزمندگان ابتدای اصفهان ویلا
نمایش پروژه
مجتمع همت
1100متر مربع
مسکونی تجاری
آقای همت
1396
خانه اصفهان خیابان بنفشه (در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع پرنیان
714متر مربع
مسکونی
آقای قبه
1396
اصفهان خیابان بزرگمهر
مجتمع المهدی
836مرمربع
مسکونی
بنیاد خیریه المهدی علمیه
1396
خیابان فردوسی کوچه چرخاب
مجتمع رویال 3
1760متر مربع
مسکونی
آقای پورپشنگ
1397خیابان خانه اصفهان ماه فرخی همیشه بهار(در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع گلها
285.5مترمربع
مسکونی
آقای قنبریان
1397
خیابان رباط دوم عادل پور

نمایش پروژه
مجتمع شب بو
2700متر مربع
مسکونی
آقای شجره طوبی
1398
خانه اصفهان خیابان سپاه (در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع مرداویج2000متر مربعمسکونیآقای دکتر رحمانی1399خیابان مرداویج رسالت (در حال اجرا)نمایش پروژه


مجتمع مهرآباد 1982.55مسکونی آقای پورپشنگ 1400اصفهان مهرآباد (در حال اجرا)نمایش پروژه