سوابق اجرایی

سوابق اجرایی دولتی

تصویرنام پروژهکارفرماسال اجراآدرس پروژهنمایش پروژه
سرویس بهداشتی پارک رسالتشهرداری منطقه 21,381خیابان امام خمینی پارک رسالت
سفت کاری 19 واحد مسکونی انبوه سازیبنیا د مسکن1,381روستای اشترجان
بلوک فرش خیابان طالقانیشهرداری فلاورجان1,381اصفهان خیابان طالقانی
پل و جوی آب بتنی روستای زفرهبنیاد مسکن1,382اصفهان روستای زفره فلاورجان
محوطه سازی بازار روز ولی عصرسازمان میادین1,382اصفهان بازار روز ولی عصر
بازار روز همدانیانسازمان میادین1,390اصفهان خیابان همدانیان
سرویس بهداشتی 24 عددیسازمان میادین1,390اصفهان شهرک کارگاهی امیر کبیر
محوطه سازی اطراف استخر غدیرسازمان میادین1,390اصفهان استخر غدیر
اجرای بازار روز حرم زینبیهسازمان میادین1,390اصفهان زینبیه
محوطه سازی پل های استقلالسازمان عمران شهرداری1,396اصفهان

سوابق اجرایی شخصی

تصویرنام پروژه
متراژ
نوع کاربری
کارفرما
سال اجرا
آدرس پروژه
نمایش پروژه
مجنمع صدر الدین
1800متر مربع
مسکونی
آقای صدرالدین .محمودی
1,383
چهار باغ بالا
نمایش پروژه
رستوران پسران حاتم
1400متر مربع
تجاری
آقای زارع
1,393
رزمندگان ابتدای سپاه
مجتمع رباط
700مترمربع
مسکونی
آقای طباطبایی
1,388
خیابان رباط کوچه 46
مجتمع دلسا
1200مترمربع
مسکونی
آقای دارابی
1,388
اصفهان خیابان جابر انصاری
نمایش پروژه
پروژه فرداد
200متر مربع
تجاری
آقای مهندس رضایی
1,388
رزمندگان ابتدای سپاه
مجتمع ورناصری
4800متر مربع
مسکونیآقای ورناصری
1,389
خانه اصفهان خیابان گلخانه
نمایش پروژه
پیتزا پدر بزرگ
110متر مربع
تجاری
آقای قربانی و شریک
1,393
رزمندگان ابتدای سپاه
فروشگاه افرا
480متر مربع
تجاری
آقای زارع
1,391
اصفهان خیابان زمندگان
مجتمع کوروش
1800متر مربع
اداری تجاری
آقای مهندس رضایی
1,391
رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع الهیه
1200متر مربع
تجاری اداری
آقای حاتمی
1,391
خیابان رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع تندیس
3800متر مربع
تجاری اداری
آقای بختیاری
1,391
خانه اصفهان خیابان گلخانه
مجتمع آبان
1200مترمربع
مسکونیآقای صدری
1,391
اصفهان خیابان جابر انصاری
مجتمع مشکات
1100مترمربع
مسکونیآقای مشکات
1,391
خیابان فردوسی
مجتمع مارال
1400متر مربع
مسکونیآقای بدیحی
1,392
اصفهان خیابان پنج آذر
نمایش پروژه
رستوران فلورانس
180متر مربع
تجاری
اقای قربانی
1,393
رزمندگان ابتدای سپاه
نمایش پروژه
مجتمع متین
1100متر مربع
مسکونی
آقای پورسعید
1,393
خیابان رزمندگان کوی معلم
نمایش پروژه
مجتمع رادمان
1900متر مربع
مسکونی تجاری
آقای شجره طوبی
1,393
اصفهان خیابان رزمندگان
نمایش پروژه
مجتمع رویال 1
1300متر مربع
تجاری اداری
آقای پورپشنگ
1,393
اصفهان خیابان میر داماد
نمایش پروژه
مجتمع مهزیار
1230متر مربع
تجاری اداری
آقای حاتمی
1,393
خانه اصفهان چهارراه نیروی هوایی
نمایش پروژه
مجتمع متین 2
1100متر مربع
مسکونی
آقای پورسعید
1,393
خیابان رزمندگان کوی معلم
مجتمع امیری
2100مترمربع
مسکونی
آقای امیری
1,393
خیابان گلخانه خیابان فروردین
مجتمع دباغی
1850متر مربع
مسکونی
آقای دباغی
1,393
چهار باغ بالا کوچه باغ زرشک
نمایش پروژه
مجتمع دانیال1
1750مترمربع
مسکونی
آقای شجره طوبی
1,393
اصفهان خیابان رزمندگان
نمایش پروژه
مرغ و ماهی شمال
650متر مربع
تجاری
خانم سکینه رضایی
1,394
خیابان رزمندگان ابتدای سپاه
رویال 2
2800مترمربع
مسکونی تجاری
آقای پورپشنگ
1,394
خیابان رزمندگان ابتدای اصفهان ویلا
نمایش پروژه
مجتمع همت
1100متر مربع
مسکونی تجاری
آقای همت
1,396
خانه اصفهان خیابان بنفشه (در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع پرنیان
714متر مربع
مسکونی
آقای قبه
1,396
اصفهان خیابان بزرگمهر
مجتمع المهدی
836مرمربع
مسکونی
بنیاد خیریه المهدی علمیه
1,396
خیابان فردوسی کوچه چرخاب
مجتمع رویال 3
1760متر مربع
مسکونی
آقای پورپشنگ
1,397
خیابان خانه اصفهان ماه فرخی همیشه بهار(در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع گلها
285.5مترمربع
مسکونی
آقای قنبریان
1,397
خیابان رباط دوم عادل پور

نمایش پروژه
مجتمع شب بو
2700متر مربع
مسکونی
آقای شجره طوبی
1,398
خانه اصفهان خیابان سپاه (در حال اجرا)
نمایش پروژه
مجتمع مرداویج2000متر مربعمسکونیآقای دکتر رحمانی1399خیابان مرداویج رسالت (در حال اجرا)نمایش پروژه