ترمیم وتقویت سازه هاي بتنی توسط دیوار برشی فولادي

 

ترمیم وتقویت سازه هاي بتنی توسط دیوار برشی فولادي

 

چکیده:

دیوار برشی فولادي براي مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي در حدود ١ ٥ سال اخیر مورد توجه خاص مهندسین سازه قرار گرفته است . ویژگیهاي منحصر به فرد آن باعث جلب توجه بیشتر همگان شده است ، از ویژگیهاي آن اقتصادي بودن آن ، اجراي آسان ، وزن کم نسبت به سیستمهاي مشابه ، شکل پذیري زیاد ، نصب سریع ، جذب انرژي بالاو کاهش قابل ملاحظه تنش پس ماند در سازه را می توان نام برد . تمام دلایل ما را به این فکر وا داشت که استفاده از آن را درترمیم ساختمانهاي بتنی مورد مطالعه قراربدهیم . چون این سیستم داراي وزن کم بوده ، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با اتصالاتش باعث تقویت تیر وستونهاي اطراف خود می شود و همچنین این سیستم نیازي به تجهیزات خاص ندارد و می تواند بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه اي به بقیه اجزاي سازه اي وصل شود . البته طراحی این سیستم در ساختمانهاي بتنی بغیر از حالت ترمیمی اقتصادي به نظر نمی آید .

در این مقاله توضیحات اولیه اي از دیوار برشی فولادي جهت آشنایی بیشتر ارائه شده ، و در قسمتهاي بعدي بررسی در تقویت وترمیم سازه هاي بتنی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تفاوت آن با LYP رفتار پانلهاي برشی فولادي ۱ سیستم بادبندي مشابه مورد توجه قرار خواهد گرفت ، و در آخر نتایج آزمایشات بررسی خواهند شد .

 

۱- مقدمه:

براي گرفتن نیروهاي جانبی زلزله و باد در ساختمانهاي بلند در سالهاي اخیر SSW دیوارهاي برشی فولادي ۲ مطرح و مورد توجه قرار گرفته است . این پدیده نوین که در جهان بسرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهاي جدید و همچنین تقویت ساختمانهاي موجود بخصوص در کشورهاي زلزله خیزي همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است . استفاده از آنها در مقایسه با قابهاي ممان گیر تا حدود ٥٠ % صرفه جویی در مصرف فولاد را در ساختمانها بهمراه دارد .

دیوار هاي برشی فولادي از نظر اجرائی ، سیستمی بسیار ساده بوده و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد. لذا مهندسان ، تکنسینها و کارگران فنی با دانش فنی موجود و بدون نیاز به کسب مهارت جدید می توانند آنرا اجرا نمایند . دقت انجام کار در حددقت هاي متعارف در اجراي سازه هاي فولادي بوده وبا رعایت آن ضریب اطمینان اجرائی به مراتب بالاتر از انواع سیستم هاي دیگر می باشد . با توجه به سادگی و امکان ساخت آن در کارخانه و نصب آن در محل ، سرعت اجراي سیستم بالا بوده واز هزینه هاي اجرائی تا حد بالایی کاسته می شود . سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم هاي مهاربندي که X شکل می باشد ، سخت تر بوده و باتوجه به امکان ایجاد باز شو در هر نقطه از آن ، کارائی همه سیستم هاي مهاربندي را از این نظر دارا می باشد.

همچین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژي آن نسبت به سیستم هاي مهار بندي بهتر است .در سیستم دیوار هاي برشی فولادي به علت گستردگی مصالح و اتصالات ، تعدیل تنش ها به مراتب بهتر از سیستمهاي مقاوم دیگر در برابر بارهاي جانبی مانند قاب ها وانواع مهاربندي که معمولأ در آنها مصالح به صورت دسته شده و اتصالات متمرکز می باشند ، صورت گرفته و رفتار سیستم بخصوص در محیط پلاستیک مناسب تر می باشد .

گزارش اولیه تحقیقات انجام شده در تابستان سال ۲۰۰۰ میلادي در آزمایشگاه سازه دیویس هال دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان می دهد ، ظرفیت دیوار هاي برشی فولادي براي مقابله با خطراتی مانند زلزله ، طوفان و انفجار در مقایسه با دیگر سیستم ها مثل قابهاي ممان گیر ویژه حداقل ٪ ٢٥ بیشتر می باشد . در آزمایشگاههاي تحقیقاتی استفاده گردیده است که ظرفیت آن حدودأ ۶۶۷۰ KN می باشد . آزمایشهاي مذکور نشان میدهد ، دیوار برشی فولادي داراي شکل پذیري بسیار بالائی هستند . به لحاظ اهمیت موضوع بودجه این تحقیقات که به منظور دستیابی به یک سیستم مطمئن جهت ساخت ساختمانهاي فدرال آمریکا براي آنکه بتوانند در مقابل خطراتی مانند زلزله ، طوفان و بمب مقاومت نمایند ، توسط بنیاد ملی علوم آمریکا و اداره خدمات عمومی آمریکا تأمین گردیده است .

 

 

شکل ۱ (شکلی از دیوار برشی فولادي در سازه هاي فولادی با سخت کننده و بدون سخت کننده)

 

 

۲-  ساختمانهاي ساخته شده با استفاده از دیوار برشی فولادی:

اولین ساختمان ساخته شده با استفاده از این روش بیمارستانی در لس آنجلس به نام بیمارستان Sylmar بود .

یکی از بزرگترین سازه هاي ساخته شده با سیستم دیوار برشی فولادي ساختمان شینجوکونومورا ۳ در توکیو است که این ساختمان داراي ٥١ طبقه بوده و ارتفاع آن از سطح زمین ٢١١ متر است . ٥ طبقه آن درزیر زمین واقع بوده و ٢٧ مترآن پایین تر از سطح زمین قرار دارد و براي اجتناب از بکارگیري دیوار برشی بتنی ، از سیستم دیوار برشی /٥ فولادي در هسته هاي مرکزي ساختمان که اطراف آسانسور ها ، پله ها و رایزر هاي تاسیساتی می باشد ، استفاده گردید.

یکی از کاربردهاي این پانلها در تقویت سازه هاي بتنی در ساختمان مرکز درمانی در چارلستون می باشد این سازه در اثر زلزله ۱۹۶۳ آسیب دیده بود. این ساختمان متشکل از ساختمانهاي متعددي از یک تا پنج طبقه می باشد که زیر بنا ي آنها نزدیک به ٣٢٥٠٠ متر مربع است . براي تقویت این سازه از بهترین تیم طراحی وتحقیقاتی استفاده گردید . بعد از بررسیهاي فراوان این سیستم را با توجه به دلایل زیر مناسب دانستند :

– جلوگیري از اخلال در کار روزانه و کاهش مشکلات براي بیماران ، بعلت سرعت نصب آن

– جلوگیري از کاهش زیر بناي مفید و اتلاف فضاها

– پیش بینی امکان تغییرات در آینده ، زیرا در دیوار برشی فولادي به سادگی می توان تغییرات مورد نظر را اعم از جابجائی معماري و یا ایجاد بازشو به خاطر عبور تاسیسات داد.

– جلو گیري از ازدیاد وزن سازه

به جز ساختمانهاي بالا سازه هاي فراوانی از جمله:

ساختمان مرکزي ٥٤ طبقه بانک وان ملون در پیتسبورگ پنسیلوانیاي آمریکا

ساختمان مسکونی ٥١ طبقه واقع در سان فرانسیسکو

ساختمان ٢٥ طبقه در ادمونتون کانادا

ساختمان ٣٢ طبقه بایرهویچ هوس در لورکوزن آلمان

ساختمان ٢٠ طبقه دادگاه فدرال در سیاتل آمریکا

براي تقویت ساختمان بتنی، کتابخانه ایالتی اورگان را می توان نام برد که در آن براي تقویت از دیوار برشی فولادي استفاده شده است .

 

 

۳- معرفی سیستم دیوار برشی فولادي براي تقویت سازه هاي بتنی ساخته شده:

سال ۱۹۹۵ زلزله در  Hugoken-Nanbu4 که زلزله مهیبی بود ، باعث کشته و مجروح شدن انسانهاي زیادي شد . ساختمانهاي بسیاري آسیب جدي دیدند و ساختمانهایی که قبل از سال ۱۹۸۱ و مخصوصأ قبل از ۱۹۷۱ ساخته شده بودند ، خسارت شدیدي را متحمل گردیدند و حتی برخی از آنها فرو ریختند .

این امر نشانگراین است که آیین نامه و مقررات قدیمی براي طراحی ساختمان بنحو مناسبی نیروهاي زلزله و شکل پذیري سازه اي را در نظر نگرفته اند .

در سال ۱۹۹۹ زلزله در chi –chi تایوان نیز باعث زیان فراوان و تخریب بسیاري از سازه ها شد . دوباره این ساختمانهایی که قبل از سال ۱۹۸۳ طراحی و ساخته شده بودند ، تخریب شدند و بعد از زمین لرزه ۱۹۹۹ تمام مقررات و آیین نامه هاي زلزله مورد باز بینی قرار گرفته و همه مقررات قبلی لغو شدند . ضرایب لرزه اي منطقه اي در هرناحیه تایوان تولید و ایجاد گردید . براي مثال شتاب زمین لرزه در منطقه Taichung از ۰٫۲۳g به ۰٫۳۳g افزایش یافت.

در نتیجه تقریبا همه ساختمانها در Taichung مطابق با مقررات طراحی جدید احتیاج به مقاوم سازي پیدا کردند.

. هدف این پروژه افزایش و بهبود بخشیدن مقاومت لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح می باشد . این پروژه شامل سه زیرمجموعه است که شامل :

پیدا کردن و پی بردن به میزان کمبود مقاومت لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود بر اساس آیین نامه جدید

مساله نیروهاي وارد بر سازه کناري و همجوار بعلت تغییر مکانهاي بیش از اندازه جانبی آنها

تحقیق در مورد دو روش براي جذب انرژي توسط پانلهاي برشی فولادي و بادبند فولادي براي بهبود مقاومت لرزه اي سازه هاي موجود .

٤ مشخصات لرزه اي پانلهاي برشی فولادي با نقطه تسلیم پایین🙁 LYP)

استفاده از دیوار برشی فولادي باعث بهبود مقاومت لرزه اي سیستم در طراحی ساختمانهاي جدید و مقاوم کردن ساختمانهاي ساخته شده می شود . صفحات فولادي نازك تمایل به کمانش دارند و از این رو ظرفیت جذب انرژي در این صفحات محدود است .

اخیرا روشهاي جدید و تکنولوژي هاي بدست آمده در زمینه فلزات ، صفحات فولادي جدید را در دسترس ما گذاشته است . این نوع فولاد داراي تنش تسلیم کمتر افزایش طول بالا می باشند و توانایی تغییر شکل دادن و جذب انرژي بیشتري را قبل از شکستن از خود نشان می دهند . یکی دیگر از ویژگیهاي آن پایین بودن نقطه تسلیم است که این باعث افزایش ناحیه پلاستیک آن می شود و باعث جذب بیشتر تنش می شود .

پانلهاي برشی فولادي ساخته شده از LYP توانایی جذب و اتلاف انرژي زیادي را دارند ، و می توانند در ساختمانهاي جدید مورد استفاده قرار گیرد . این نوع پانلها همانند دیوار برشی فولادي نسبت به نیروهاي زلزله طراحی و ساخته می شوند . چون این پانلها داراي ویژگی جذب و اتلاف انرژي بالایی هستند ، می توان از آنها بعنوان میراگر براي میرا کردن انرژي لرزه اي استفاده کرد . این نوع میراگر فلزي در هنگام جذب انرژي استحکام کافی را دارند و همچنین نسبت به میراگرهاي که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ، نیاز به نگهداري و تعمیر ندارد .

نقطه تسلیم و نقطه نهایی صفحات LYP  هردو تحت تاثیر میزان کرنش وارده است . در این تحقیق تاثیر میزان کرنش و نحوه بارگذاري بر روي مشخصات مقاومت لرزه اي پانل صفحه اي مورد آزمایش قرار گرفته است .

مجموعه آزمایشا ت انجام شده ، مطالعه روي رفتار پانلهاي برشی ساخته شده از فولاد LYP تحت سرعت هاي بارگذاري متفاوت و جابجایی هاي نموي است .

 

مطالعات آزمایشگاهی بروي پانل برشی فولاد: LYP

پانل فولادي برشی ، ساخته شده از فولاد با نقطه تسلیم پایین ، عامل موثري براي جذب انرژي زیادي است . با طراحی و ساخت مناسب پانلهاي برشی فولادي می توان در جذب و تلف کردن مقدار زیادي از انرژي لرزه اي بهره برد . اما رفتار سازه اي این نوع پانل برشی متاثر از شدت کرنشی است .

در نه نمونه تست شده در آزمایش ، می خواهیم رفتار آنها را در هر یک از نحوه بارگذاري متفاوت مورد ارزیابی قرار دهیم. شکل ٢ نحوه طراحی نمونه ها را نشان می دهد . شکل ٣ چگونگی آزمایش ها را نشان می دهد . در این نمونه ها نسبت عرض به ضخامت پانل ٥٠ گرفته شده است . لبه هاي بیرونی اعضأ به خاطر جلوگیري از ترك خوردن اتصالات بین لبه و پانل و صفحه پاي ستون تراشیده شده است . این کار بخاطر اجتناب تمرکز تنش و سوق دادن صفحه به ناحیه پلاستیک که قبلا بحث آن را کردیم . در این تحقیق تاریخچه بارگذاري پانل برشی فولادي آزمایش و بررسی شده است . سه سرعت بارگذاري ۲٫۵ و ۵ و ۱۰۰ mm/sec انتخاب شده است.

براي دستیابی به سرعت کرنشی این نمونه ها بارگذاري تدریجی به جاي بار لرزه اي اعمال می شود . براي هر سه حالت متفاوت جابه جایی δy،  ۲δy و ۳δy را در هر دوره بارگذاري آزمایش را می پذیریم . آزمایش روي سازه تا زمانی که مقاومت به زیر ٪ ٨٠ مقاومت نهایی رسید متوقف می شود . جدول ١ نتایج آزمایشات را نشان می دهد .

 

بررسی در نتایج آزمایشات:

شكل ٤ رفتار حلقه اي هيستريسس (hysteresis) پانلهاي برشي را نشان مي دهد . مطالعات نشان مي دهد كه چرخش نسبي آن ها بيشتر از ٪ ٥ است كه بيشتر از زاويه تغيير مكان جانبي مورد نياز سازه مي باشد كه معمولا چرخش نسبي سازه ها را ۲٫۵%  كه بيشتر از آن موجب تخريب در سازه  مي شود ، در نظر مي گيرند. با تغيير شكل اطراف المان و تغيير شكل مورد انتظار و زاويه تغيير شكل جانبي ٪ ٥ به نظر مي رسد كه براي پانل برشي كافي مي باشد . بديهي است كه تمام نمونه هاي آزمايش شده زاويه تغيير مكان جانبي آنها بيشتر از ٪ ٥ خواهد بود كه در جدول ١ نشان داده شده است . در آنها مي توان ديد كه بارگذاري سريع و كند حدودا ٪ ١٦ تفاوت ايجاد كرده است.

تفاوت روي مقاومت نهايي پانل فولادي برشي LYP با افزايش بارگذاري يكنواخت ، تأثير نسبت بارگذاري بر روي مجموع ظرفيت استهلاك انرژي قابل صرف نظر كردن است .از شكل ٤ مي توان دريافت كه پانل فولادي آزمايش شده داراي استحكام و جذب انرژي قابل توجهي است و نسبت به دامنه تغيير مكان در شرايط بارگذاري يا تغيير در دامنه حركت بي تفاوت است .

مقدار انرژي تلف شده پانلهاي برشی در هر شرایط بارگذاري لرزه اي ثابت می ماند . مشخصات نمودار بار – جابه جایی پانل برشی شدیدا تحت تأثیر کمانش برشی صفحات نازك فولادي است . معمولا مقاومت نها یی به تدریج بعد از اینکه کمانش برشی اتفاق افتاد ، کاهش می یابد .

ظرفیت تغییر شکل نهایی پانل برشی متأثر از نسبت عرض به ضخامت پانل است . در این مطالعه نسبت عرض به ضخامت نمونه آزمایش شده را ٥٠ می گیریم وشروع کمانش برشی وقتی اتفاق می افتد که زاویه تغییر شکل جانبی آن به ٪ ٤ برسد . تأخیر در کمانش برشی به تنهایی نشان دهنده افزایش ظرفیت شکل پذیري پانل برشی نیست اما کم شدن آسیب المان هاي غیر سازه اي وابسته و مربوط به پانل برشی است .شکل ٥ نشان دهنده مقدار انرژي ذخیره شده در تمام پانلهاي آزمایش شده است .

در شکل ٥ مجموع انرژي تلف شده بستگی به بارگذاري و افزایش جابه جایی ندارد . چون که پریود لرزشی طبیعت تصادفی دارد این مطالعات نشان می دهد انرژي به نسبت تاریخچه با رگذاري بی تفاوت است و این یکی از مزایاي پانل برشی همانند میراگرهاي لرزه اي است . در پانلهاي برشی استهلاك انرژي موثر تحت چرخه بار گذاري تصادفی ثابت می ماند . پانل فولادي می تواند براي تقویت ساختمانهاي موجود موثر باشد . مطالعات آزمایشی براي تقویت قابهاي بتنی توسط میراگرهاي برشی فولادي در قسمت بعدي توضیح داده می شود .

 

 

٥مقاومت لرزه اي سازه ها با استفاده از مقاومت نهایی پایین در قابهاي مهار بندي و پانلهاي برشی:

کمانش قاب مهاربندي شده( بادبند(

تجربیات قبلی نشان می دهد که ساختمانهایی که مطابق مقررات امروزي طراحی وساخته نشده اند نمی توانند درمقابل نیروي زلزله مقاومت کرده و متحمل خسارتهایی می شوند. در تایوان این ساختمانها اکثرا سازه هاي بتن آرمه هستند و نیاز به ترمیم براي بهبود مقاومت لرزه اي دارند . قابهاي ممان گیر  (BIB)و پانلهاي برشی فولادي ثابت شده که داراي مقاومت بالا و شکل پذیري بالا و حلقه هاي هیستریسس ثابتی وپایداري دارد. قاب مهار شده با بادبند شامل المانهاي باربر و المانهاي مهاربندي براي بارهاي جانبی هستند .

بارهاي محوري توسط المانهاي حمال(تیر) مهار می شوند و که تکیه گاههاي جانبی المان کار جلو گیري از کمانش عضو را به عهده دارند . دیوار برشی فولادي ساخته شده از LYP مانند یک المان باربر برشی زمانی که به خوبی طراحی شود ، می تواند رفتار خوبی در برابر نیروهاي لرزه اي داشته باشد . در این تحقیق قابهاي ممان گیر ودیوار برشی فولادي براي مقاوم ساز ي قابهاي بتنی مورد استفاده شده اند و کارایی هر یک از آنها مورد آزمایش قرار می گیرد .

 

روش آزمایش :

قاب بتنی با مقیاس ۰٫۸ ساخته شده است . شکل ٦ جزئیات قاب بتنی را نشان می دهد . یکی از قابهاي بتنی بدون تقویت تست می شود که طبق MRF طراحی شده است . دومین نمونه توسط بادبند ، ساخته شده از فولاد LYP100 مهار شده که طبق BIBLYP طراحی شده است . سومین نمونه بادبند از فولاد A 36 و طبقA36 BIB طراحی شده است . چهارمین نمونه توسط دیوار برشی فولادي ساخته شده از فولاد LYP100 مهار شده است.

شکل ٧ جزئیات بادبند ساخته شده از LYP 100 را نشان می دهد . نقطه تسلیم بادبند فولاد A36  برابر با بادبند LYP است. جزئیات دیوار برشی فولادي را در شکل ٣ دیدیم . نقطه تسلیم دیوار برشی تقریبا با بادبند LYP برابر است.

هر عضو تقویت کننده همانند بادبند و دیوار برشی فولادي متصل به قالب فولادي شکل که به بتن بسته است واز چهار تا H 200*200*8*12 شکل ساخته شده در شکل ٨ نشان داده شده است . که محور کوچکتر H در قاب بتنی فرو رفته است. گل میخ هاي برشی به صفحات جان H شکل جوش داده می شوند . بادبند ها و دیوار برشی فولادي به این صورت در طول قاب فولادي به قاب بتنی متصل می شود ، که درون قاب فولادي وبتنی قرار می گیرد .

مشخصات مکانیکی فولاد استفاده شده در لیستی در جدول ٢ آمده است . ومقاومت فشاري بتن در هنگام آزمایش ۸/۲۱ و ۷/۲۰ و ۲۵ و ۷/۲۳ Mpa به ترتیب برای MRF و BIB-LYP و  BIB-A36 و SSW-LYP بدست آمده است. بارگذاري چرخه اي بطور رفت وبرگشت از طریق جک که کاملا به تیر محکم گشده وارد می شود، مطابق شکل ١٠ وتیر همیشه تحت فشار قرار می گیرد .

 

نتیجه آزمایش و تحقیق :

شکلهاي ١١ تا ١٣ نشان دهنده ترکهاي نمونه هاي بادبند LYP و بادبند با فولاد A36  و دیوار برشی فولادي به ترتیب تقریبا زاویه جانبی  ۵/۲% قرار می گیرند . جمع شدگی قطري بادبند از نوع LYP و A36 که هر دو تحت فشار و کشش قرار می گیرند در نتیجه ترکهاي گسترده اي در ستون ایجاد می شود . دیوار برشی فولادي از نوعLYP  تغییر شکل غیر متقارنی از خود نشان داده است . زمانی که بار از طرف راست اعمال می شود در اثر لنگر خمشی در نقطه ایکه در شکل ١٣ نشان داده شده است قاب فولادي از قاب بتنی جدا می شود .

شکل ١٤ نشان دهنده بار – جابه جایی هاي حلقه اي هیستریسس قاب مورد آزمایش است . با مقایسه قاب بدون مهاربندي ، سخت کننده ها و مقاومت تمام تقویت کننده ها ي قاب به نتایج جالبی می رسیم . شکل ١٥ نشان دهنده نیروي محوري در مقابل تغییر شکل به صورت حلقه هاي هیستریسس که براي بادبند با فولاد LYP و A36 رسم شده است می باشد . شکل ١٦ نشان دهنده حلقه هاي هیستریسس نیروي برشی در مقابل تغییر مکان افقی می باشد. آزمایش دیوار برشی فولادي نتیجه و واکنش غیر متقارن را به ما داد جدول ٣ خلاصه نتیجه آزمایش را بیان می کند.

نتایج آزمایشات نشان می دهد که ممانعت از کمانش بادبند و دیوار برشی فولادي درتقویت قابها موثر است .سختی و مقاومت و شکل پذیري قاب ها بعد از تقویت کردن آنها بصورت جزئیات اتصال بین قاب بتنی و قاب فولادي بادبند عامل موثراست و ساخت آسانی دارد .

بادبند ها باعث بهبود مقاومت و شکل پذیري می شود . بهرحال جزئ یات تقویت کننده هاي قابها براي دیوار برشی فولادي نیاز به مطالعات زیادي دارد .

نتیجه گیري کلی :

۱- مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی فولاد LYP  متاثر ار نسبت کرنشی است . مقاومت نهایی پانلهاي برشی ساخته شده از فولاد LYP  به سرعت بارگذاري آن بستگی دارد . در این مطالعه اختلاف مقاومت نهایی با سرعت بالا و کم حدوداً ۱۶% است.

یعنی اگر سرعت بارگذاري به طور سریع باشد ۱۶%  بیشتر از حالتی است که بطور کند بارگذاري شود .

۲- ساخت و طراحی صحیح پانلهاي برشی ساخته شده از فولاد LYP فولاد به چرخش نسبی ٪ ٥ رسیده است که لازمه اتلاف انرژي بالایی است .

۳- تحت بارپا نل برشی ابتدا تسلیم موضعی رخ می دهد و با افزایش بار کمانش پانل رخ می دهد ودر نتیجه پانل به بیرون قوس ورداشته وباعث کشش مقطع می شود . بعد از تسلیم شدن کامل پانل نوارهاي بیرونی صفحه از همه آخر باعث جذب انرژي می شود . یعنی ابتدا وسط صفحه باعث جذب انرژي شده و کم کم که به نقطه تسلیم می رسند این جذب انرژي به طرف پانل منتقل می شود که در آخر تمام صفحه به نقطه تسلیم می رسند . که باعث اتلاف و جذب انرژي بسیار زیادي می شوند.

 

 

مراجع:

۱- کتاب مقدمه اي بر دیوار برشی فولادي نوشته دکتر سعید صبوري

۲- Astaneh-Asl, A. (2000). “Steel plate shear walls,” U. S.-Japan Workshop onSeismic Fracture Issues in Steel Structure, San Francisco.

۳- Seismic Assessment and Strengthening Method of Existing RC Buildings in Response to Code Revision

Shun-Tyan Chen -Van Jeng- Sheng-Jin Chen-Cheng-Cheng Chen

Leave a comment